ONCOGENETICS HAKKINDA

Dünya genelinde sağlık hizmetleri hasta odaklı bir hale geldikçe, hastaların karşılanamayan ihtiyaçlarının desteklenmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği (AB) Uyum Politikası, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri azaltmak ve bölgesel kalkınma için kilit bir varlık olan sağlığa destek vermektedir. Bu destek, Avrupa’nın yaşlanan nüfusu, sağlık altyapısı ve sürdürülebilir sistemleri, e-sağlık, sağlık kapsamı ve sağlığı geliştirme programları gibi bir dizi farklı alana hitap etmektedir.

ONCOGENETICS HASTA DESTEK PROGRAMI (OHDP) HAKKINDA

Oncogenetics, Avrupa Birliği (AB) kanunlarına ve uyum Politikalarına paralel olarak, hasta odaklı programları ile hastaların deneyimini ve sonuçlarını geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, tanıdan, tedaviye başlama ve takibe kadar hastanın ihtiyaçlarının desteklenmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlayan destek programlarını geliştirmek ve hastaların hizmetine sunmaktadır. Hasta Destek Programları hastaların ihtiyaçlarını destek olacak şekilde, onlar için ihtiyaç duyulan sonuçlar için daha iyi hasta anlayışını, uyumu ve klinikte aranan verileri iyileştirmeye yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

* Oncogenetics hak sahibi olarak, (OHDP) Oncogenetics Hasta Destek Programını herhangi bir zamanda bitirme, sona erdirme, geçici olarak durdurma ve başvuru koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Oncogenetics ve Sağlık:
Oncogenetics, Avrupa Birliği (AB) kanunlarına ve uyum Politikalarına paralel olarak, hasta odaklı programları ile hastaların deneyimini ve sonuçlarını geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, tanıdan, tedaviye başlama ve takibe kadar hastanın ihtiyaçlarının desteklenmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlayan destek programlarını geliştirmek ve hastaların hizmetine sunmaktadır. Hasta Destek Programları hastaların ihtiyaçlarını destek olacak şekilde, onlar için ihtiyaç duyulan sonuçlar için daha iyi hasta anlayışını, uyumu ve klinikte aranan verileri iyileştirmeye yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Beingenetics
en_GBEnglish